• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Podziel Się z Innymi" Imienia Henryki Rudzkiej
    KRS 0000019108

Misja:
Wspieranie działań na rzecz opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi przebywającymi na terenie objętym działaniem Fundacji.

Prowadzone działania:
Fundacja poprzez rehabilitację społeczną i medyczną pomaga niepełnosprawnym w przystosowaniu się do nowych warunków życia; uczy akceptacji niepełnosprawności i adaptacji społecznej tych osób.
Zbiórki publiczne, doroczne Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych ISAN, akcje okolicznościowe, np. mikołajki dla dzieci. Pomoc wszystkim osobom potrzebującym, w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.