• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici Di Tworki"
    KRS 0000019121

Misja:
- działalność na rzecz przestrzegania praw osób psychicznie chorych i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu tej grupy ludzi
- wspieranie programów rehabilitacji psychiatrycznej w Szpitalu Tworkowskim
- promocja i wspieranie twórczości osób psychicznie chorych.

Prowadzone działania:
1) Program "Razem w sztuce i życiu" - kontynuowany od 10 lat;
- terapia poprzez sztukę,
- wspieranie i promocja twórczości osób psychicznie chorych,
- zakup materiałów,
- wydawnictwa,
- organizacja wystaw i warsztatów,
- pomoc materialna i socjalna dla twórców - podopiecznych Towarzystwa,
- współpraca z profesjonalnymi artystami.
2) Program "Być razem i żyć razem";
- organizacja i prowadzenie treningów ułatwiających samodzielne funkcjonowanie chorych w środowisku,
- organizacja warsztatów i konferencji z zakresu psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji psychiatrycznej,
- organizacja spotkań integracyjnych.

Odbiorcami są osoby doświadczone przeżyciem i konsekwencjami choroby psychicznej. Instytucją wspieraną przez Towarzystwo jest Szpital Psychiatryczny w Tworkach i Klub Pacjenta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.