• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie
    KRS 0000019248

Misja
Prowadzenie różnych form upowszechniania wiedzy i kultury ekologicznej.
Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, koordynowanie programów ekologicznych krajowych, akcje propagandowe - plakaty, ulotki.

Prowadzone działania
Naszym celem jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i nauczycieli poprzez szkolenia warsztatowe, opracowywanie i rozprowadzanie ulotek i plakatów, organizacja konferencji, seminariów, konkursów ekologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.