• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka
    KRS 0000019336

Misja
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych, społecznie użytecznych inicjatyw i wielokierunkowych działań służących rozwojowi wsi poprzez konsolidowanie pracy funkcjonujących organizacji, sprawowanie opieki nad działalnością zespołów amatorskich, twórców ludowych, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, prowadzenie działalności oświatowej.

Prowadzone działania
Najważniejsze aktualnie prowadzone działania i programy:
1. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum im. F. Magrysia w Handzlówce
2. Funkcjonowanie Muzeum Wiejskiego w Handzlówce
3. Prowadzenie Galerii Twórców Ludowych
4. Organizowanie cyklicznych imprez:
- "Handzlowski Kiermasz Wielkanocny"
- "Rajd Trójkołowców"
5. Działalność promocyjna wsi Handzlówka i ochrona dziedzictwa kulturowego
6. Wznowienie wydania ksiżżki F. Magrysia "Żywot chłopa działacza"
7. Koordynacja działalności zespołów i organizacji wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.