• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Ochrony Obywateli
    KRS 0000019367

Misja:
Popieranie i wdrażanie współpracy organizacji społecznych. Upowszechniania postaw społecznych przeciwdziałających popełnianiu przestępstw. Wspieranie policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli. Zwiększanie wykrywalności przestępstw. Rozpowszechnianie świadomości moralnej obywateli.
Pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie akcji informacyjnej w lokalnej prasie.
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych:"Chrońmy nasze dzieci", "Uczę się rozsądnej nieufności", "Żyj zgodnie z prawem", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Bezpieczna szkoła", "Bezpieczny Powiat Zgierski". Programy skierowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych dla:
- pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych,
- poprawy stanu wyposażenia policji, szkolenia zawodowego niezbędnego do prawidłowej pomocy poszkodowanym, oraz zapobieganiu przestępczości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.