• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nadzieja.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
    KRS 0000019453

Naszym celem jest misja społeczna organizowana na kilku szczeblach: od porad rodzinnych i anty-uzależnieniowych po współpracę celem zapewnienia dostępu w internecie do treści społeczno-religijnych, poprawiających jakość życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.