• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Larum"
    KRS 0000019459

Naszym celem jest przede wszystkim organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Organizujemy kolonie, półkolonie prowadzimy klub dla dzieci i młodzieży "Moje słoneczko". Opieką obejmujemy także seniorów, którzy uczestniczą w gimnastyce rehabilitacyjnej, warsztatach i spotkaniach w Klubie Seniora "Senior potrafi".
W miarę możliwości przekazujemy również żywność dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
Współpracujemy z Gminą Wrocław, Bankiem Żywności oraz innymi organizacjami na terenie Wrocławia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.