• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Imienia Joanny Sarzyńskiej-Putowskiej Absolwenta Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych Imienia Jana Matejki w Krakowie
    KRS 0000019580

Misja
1.Działania na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Prowadzone działania
1.Organizowanie wystaw malarskich.
2.Wspieranie działalności wydawniczej Akademii Sztuk Pięgnych w Krakowie.
3.Wspieranie młodzieży w postaci stypendiów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.