• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna
    KRS 0000019581

Misja:
1. Udział w akcjach ratowniczych.
2. Zapobieganie pożarom.
3. Działanie zgodne z ustawą p.poż.

Prowadzone działania:
Oprócz działań statutowych prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie:
- deratyzacja, dezynsekcja
- działalność ochroniarska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.