• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Biblioteka Ekologiczna"
    KRS 0000019584

Misja:
- Upowszechnianie informacji z zakresu ochrony środowiska.
- Organizowanie szkoleń i spotkań.
- Gromadzenie książek, czasopism, kaset, slajdów i plakatów.
- Prowadzenie edukacji ekologicznej - interaktywne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
- Gromadzenie księgozbioru biblioteki.
- Organizowanie projekcji filmów przyrodniczych, konkursów oraz wystaw edukacyjnych.
- Prowadzenie interaktywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży - terenowych i stacjonarnych.
- Drukowanie artykułów proekologicznych - wydawnictwa: książki oraz Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.