• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przystań"
    KRS 0000020098

Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie istnieje od 2001 roku. Jesteśmy niezależną grupą młodych ludzi, którym zależy na rozwoju lokalnym – wzroście aktywności społeczności mieszkańców, ich aktywizacji zawodowej i poprawie funkcjonowania, ułatwianiu dostępu do edukacji młodych, a także na rozwoju ekonomii społecznej i szerokiej współpracy na rzecz tych obszarów.
PROWADZIMY:
• Projekty „Przystań dla rodziny” i „Rodzinna Przystań w gminach Susz i Zalewo”,
• Projekt „Wychowanie – sztuka i wyzwanie”,
• Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”,
• Stypendia Pomostowe,
• Programy „Działaj Lokalnie” oraz „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie” wspierające lokalne organizacje społeczne,
• Centrum Organizacji Pozarządowych,
• programy na rzecz osób starszych,
• Spółdzielnię Socjalną Horyzonty - wespół ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy” z Iławy.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.