• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Podajmy Sobie Ręce"
    KRS 0000020206

Misja
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom; szczególny nacisk położono na edukację i rehabilitację dzieci oraz wspólną integrację w domowym środowisku społecznym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież niepełnosprawna jest nauczana i rehabilitowana według wymaganych potrzeb; prowadzi też współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, poradniami, czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego wychowanków, popularyzuje i promuje nowe metody rehabilitacyjne i edukacyjne. Stowarzyszenie ponadto organizuje festyny, wycieczki i pielgrzymki dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.