• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski
    KRS 0000020430

Misja
Pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
Umacnianie więzi mieszkańców miasta i gminy.
Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego delty Wisły.
Społeczna ochrona przeciwpowodziowa - działania edukacyjne.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Muzeum Żuławskiego (od 1994 roku) od 2011 roku operator Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. Organizacja wystaw, konferencji, szkoleń, lekcji regionalnych, wizyt studyjnych, wydawnictwa o regionie (np. Roczniki Żuławskie). Utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Nowego Dworu i Żuław.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.