• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje"
    KRS 0000020434

Etosem naszej organizacji jest uznanie, że osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli.

Cele działań:
-finansowe wspieranie Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych;
-współdziałanie z samorządem lokalnym;
-wspieranie, integrowanie się z lokalną społecznością;
-udzielanie finansowej pomocy rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne.

Organizacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest dawanie dzieciom radości. Chcemy, aby ich życie było na coraz to wyższym poziomie oczywiście na miarę ich możliwości. Obecnie realizujemy:
- program " Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu chodzieskiego", w ramach którego prowadzimy muzykoterapię logopedię, hydroterapię, fizjoterapię(dofinansowanie PFRON), prowadzenie wolontarystycznie zajęć z ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.
Od lata 2009 roku prowadzimy zajęcia w nowym integracyjnym placu zabaw. oprócz zajęć terapeutycznych, organizujemy dzieciom szczególne dni np. "Dzień Rodziny","Wakacje na Dzikim Zachodzie".Dzięki temu ograniczamy izolację społeczną dzieci niepełnosprawnych i dostarczamy im wrażeń w atrakcyjnym środowisku, ponadto dzieci poruszające się na wózkach mogą przebywać np. w wieży, a nie z żalem obserwować swych pełnosprawnych rówieśników.
Dbamy o letni wypoczynek dzieci pod hasłem "Słoneczny tydzień marzeń - tydzień nie na podwórku przed blokiem, a nad morzem.
Organizujemy spotkania rodzinne takie jak Dzień Rodziny, zabawa karnawałowa dla dzieci, grillowanie, pobyt w kawiarni,spotkanie opłatkowe. Dążymy do zmniejszania izolacji społecznej wynikajacej z miejsca zamieszkania i posiadania dzieci niepełnosprawnych.
W roku 2013 zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, na tę uroczystość zaproszono rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, placówki oświatowe, WTZ. W organizację imprezy włączyły się inne stowarzyszenia, władze samorządowe, parafie, oraz lokalni przedsiębiorcy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.