• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
    KRS 0000020568

Misja
Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu.
Popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych.
Ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu.
Działanie na rzecz umocnienia porządku, ładu i dyscypliny społecznej.
Podejmowanie starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu miejscowości, w których stowarzyszenie prowadzi działalność.

Prowadzone działania
Coroczne organizowane Turnieje Wiedzy o Jaśle.
Coroczne organizowane konkursy fotograficzne "Jasło moje Miasto".
Coroczne organizowane konkursy Wielkanocne.
Coroczne organizowane konkursy Bożonarodzeniowe.
Cykliczne wydawnictwo "Kalendarz Jasielski".
Inne wydawnictwa o tematyce Jasła i regionu.
Pogadanki dla przedszkolaków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.