• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
    KRS 0000020595

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym z każdym rodzajem niepełnosprawności) organizując wycieczki, warsztaty, spotkania świąteczne i okazjonalne, integracyjne w ramach Dni Jedności, zajęcia plastyczne, współpracuje z zakładami "Rewa".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.