• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka
    KRS 0000020698

Celem Stowarzyszenia jest obrona praw i godności osobistej człowieka i wynikająca z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
1. Obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich,
a) zasada współżycia rodzinnego i sąsiedzkiego,
b) obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa.
2. Zwalczanie objawów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania).
3. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.