• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "Rodzina" w Szczecinie
    KRS 0000020786

Misja
Cele stowarzyszenia:
- Rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin;
- Działalność edukacyjna, poradnictwo dotyczące specyfiki chorób psychicznych;
- Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej;
- Wspieranie i umożliwianie rozwoju indywidualnych zdolności i aktywności społeczno - zawodowej osób po kryzysach psychicznych;
- Rozwijanie inicjatyw i działań zmierzających do poprawienia komunikacji społecznej i wizerunku osób chorych psychicznie.

Prowadzone działania
- "Warsztaty Zdrowia" z udziałem rodzin, chorych, specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, pedagogiki;
- Programy wykorzystujące terapeutyczne funkcje sztuki - patronowanie grupie teatralnej ŚDS;
- Organizacja imprez integracyjnych: rajdy, wspólne imprezy okolicznościowe, zabawy karnawałowe, występy artystyczne itp.;
- Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób po kryzysach psychicznych w PROGRAMIE PRACY WSPIERANEJ
w Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.