• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Zwierzęta i my"
    KRS 0000020871

Misja
Celem fundacji jest propagowanie wśród szerokich rzesz społeczeństwa idei i poglądów zmierzających do humanitarnego postępowania wobec zwierząt, kształtowanie w społeczeństwie postawy szacunku wobec zwierząt nam towarzyszących jak i dziko żyjących, propagowanie idei Juliana Aleksandrowicza oraz Alberta Schweitzera - szacunku dla każdego życia, jako jednego z podstawowych czynników głęboko pojętej ochrony środowiska.
Fundacja działa również w celu niesienia pomocy zwierzętom, szczególnie bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym, poprawy warunków ich bytowania, zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz ograniczenia i zapobiegania bezdomności zwierząt.

Prowadzone działania
Propagowanie kastracji suczek wiejskich. Walka o poprawę losu i traktowania zwierząt doświadczalnych. Walka z wielkoprzemysłową hodowlą zwierząt gospodarczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.