• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
    KRS 0000020975

Misja
Finansowanie rehabilitacji oraz leczenie osób chorych na zanik mięśni, wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na schorzenie mięśni na terenie działania fundacji, propagowanie i organizowanie różnych form rehabilitacji, pozyskiwanie sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego, zbieranie i rozpowszechnianie informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia.

Prowadzone działania
Wprowadzono projekt "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwie jak najlepszych warunków do życia samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym poprzez usługi świadczone przez tzw. Osobistego Asystenta. Liczba osób objętych na stałe pomocą - 18, pomocą doraźną - 30.
Odbiorcami naszej pomocy są: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Pw. Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo "Tęcza".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.