• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
    KRS 0000020978

Tworzymy stowarzyszenie niezależnych ludzi dobrej woli chcących chronić tradycję, zdrowie i przyrodę, rozwijać demokrację, w której słabszy jest chroniony przez większość.

Sprzeciwiamy się absurdom i działaniom, które godzą w zdrowy rozsądek, zdrowie obywateli, dewastują krajobraz i przyrodę.

Działamy na rzecz aktywizacji obywatelskich wspólnot lokalnych, pobudzenia inwencji twórczej i przedsiębiorczości społecznej realizowanej również w obszarach szeroko pojętej ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wsparcia osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnym położeniu i gotowe są podjąć pracę.

Działamy na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju regionów oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Naszą pasją jest dostarczanie trudno dostępnych informacji, które umożliwią Wam skuteczne obywatelskie działanie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.