• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu
    KRS 0000021128

Działania na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych Stowarzyszenie prowadzi poprzez:
1. Organizowanie
- rehabilitacji
- hipoterapii
- innych form terapii
2. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
3. Organizowanie porad specjalistycznych dla niepełnosprawnych i ich rodzin
4. organizowanie imprez integrujących dzieci i osoby niepełnosprawne ze środowiskiem
5. Organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, wypoczynku
6. Organizowanie różnych innych form pomocy specjalistycznej dzieci i osób niepełnosprawnych w ciągu całego życia
7. Rehabilitacja społeczna i zawodowa, poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
8. Podjęcie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutową.

Działalność Stowarzyszenia jest działalnością odpłatną w następujących działaniach: wypoczynek, hipoterapia, w pozostałych jest nieodpłatna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.