• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Zespołu Pieśni i Tańca "Ostrowiacy" w Ostrowie
    KRS 0000021164

Misja
Propagowanie tradycji i folkloru ludowego poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej, wokalnej oraz ochrona dziedzictwa kultury i tradycji narodowej poprzez naukę dzieci i młodzieży tańców ludowych, a także przyśpiewek. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej u dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Zespół Pieśni i Tańca "Ostrowiacy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.