• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ"
    KRS 0000021174

Celem GPAS Praga-Północ jest prowadzenie pedagogiki ulicy na Pradze - Północ z korzyścią dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie poprzez organizowanie im czasu wolnego w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej” oraz pedagogiki środowiskowej w Polsce i na świecie.

Cele Stowarzyszenia GPAS Praga - Północ realizowane są poprzez:
a) prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej;
b) tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;
c) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji.
d) współdziałanie z instytucjami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.