• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego
    KRS 0000021187

Misja
Działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego terenu Ostrowa Lubelskiego. Pogłębianie znajomości dziejów Ostrowa Lubelskiego i okolic. Gromadzenie dokumentów historycznych związanych z terenem. Pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych terenu Ostrowskiego, praca nad ich dalszym rozwojem i pogłębieniem.

Prowadzone działania
Organizowanie sesji popularno - naukowych i naukowych poświęconych rozwojowi i perspektywom terenu Ostrowa Lubelskiego. Prowadzenie odczytów i spotkań poświęconych aktualnym problemom miasta. Dokumentowanie miejsc i obiektów historycznych, zabytkowych, ginących. Publikowanie materiałów z sesji, referatów, wykładów. Wydawanie lokalnej gazety.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.