• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego
    KRS 0000021264

Misja:
- popularyzacja idei uniwersytetów ludowych
- ochrona dziedzictwa kulturowego w dziedzinie rzemiosła artystycznego
- kształcenie instruktorów rękodzieła artystycznego
- działania na rzecz środowiska lokalnego.

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego prowadzi działania edukacyjne i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego. Jest organizatorem Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych o specjalności: rękodzieło artystyczne oraz form edukacyjnych umożliwiających zdobycie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zakresie ginących zawodów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.