• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
    KRS 0000021403

Misja
Prowadzenie działań na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie patologiom i marginalizacji społecznej.
Tworzenie warunków rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprawy ich kondycji psychofizycznej i zdrowotnej.
Kształtowanie właściwych postaw społecznych i przystosowanie do życia.

Prowadzone działania
Realizujemy od wielu lat zadanie o nazwie ośrodek wsparcia rodziny w ramach którego prowadzimy w/w poradnictwo i terapię zajęciową.
Cały czas prowadzone są działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu (na dzień dzisiejszy jest to liczba 100 środowisk rodzinnych, która stale rośnie).
Jesteśmy członkami organizacji parasolowej Katowickiego Forum Organizacji Socjalnych - KAFOS.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.