• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000021628

Misja:
Ochrona praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych przez inicjowanie, wspieranie w zakresie warunków socjobytowych, podejmowanie starań w zakresie leczenia, rehabilitacji i edukacji ogólnej, rozwój psychofizyczny i kulturalny.
Realizacja przez stałe spotkania podopiecznych, ich rodzin, przyjaciół ułatwiających ich adaptację w społeczeństwie.
Różne formy życia kulturalnego, rekreacji i wypoczynku, współdziałanie z samorządami w sprawie realizacji tych potrzeb.

Prowadzone działania:
Coroczne majowe zajęcia plenerowe młodzieży i opiekunów, obchody dnia matki, modlitwy majowe, recytacje, śpiew, turnusy leczniczo-rehabilitacyjne nad morzem - 2 tygodnie, akcje letnie, która trwa cały lipiec - wyjazdy krajoznawcze, ogniska integracyjne.
Spotkania wigilijne - opłatek, wieczerza, paczki żywnościowe, bal karnawałowy ze słodkim poczęstunkiem.
Wizyty u dzieci w domach, a także w szpitalach.
Imprezy z zakresu profilaktyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, konkursy, plenery.
Realizowane są działania dla młodzieży i ich opiekunów.
Organizujemy warsztaty artystyczno-rekreacyjne (malarstwo, tenis ziemny) i inne formy życia kulturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.