• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
    KRS 0000022127

Misja:
Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa, pomoc organizacyjna i materialna członkom Oddziału w pokonywaniu trudności życiowych, popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji w lokali i w domu chorego, pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na kwestię niepełnosprawności, likwidowanie barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. "Rehabilitacja (domowa) osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu" - zadania współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa,
2. Rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa –zadania współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa,
3. Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa oraz terapia neurologopedyczna –zadania współfinansowane ze środków PFRON,
4. Organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych – zadania współfinansowane ze środków PFRON,
5. Realizowanie projektu "Praca Marzeń" Kapitał ludzki dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych poszukujących pracy – zdanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Organizowanie integracyjnych spotkań "środowych" (co tydzień w siedzibie TWK Tarnów) dla osób niepełnosprawnych,
7. Organizowanie imprez integracyjnych (wycieczki, opłatek, ognisko, andrzejki) oraz spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Inwalidy i Dnia Chorego,
8. Organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych w ramach edukacji,
9. Promocja i organizacja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.