• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
    KRS 0000022162

Celem statutowym Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież z cukrzycą realizowana poprzez:
- działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia jakości opieki medycznej,
- organizację i realizację określonych zadań programowych,
- organizowanie i zapewnienie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej,
- propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy,
- inicjowanie działań edukacyjnych w społeczeństwie propagujących problemy dzieci i młodzieży z cukrzycą.

Najważniejsze realizowane aktualnie zadania programowe:
1) Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzycą, turnusy realizowane są dla młodszych z opieką indywidualną oraz dla dzieci i młodzieży z opieką grupową,
2) Warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodziezyz cukrzycą oraz ich opiekunów,
3) Prowadzenie grupy wsparcia dla osób chorych na cukrzycę,
4) Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby sportowe) w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę - od 2011 roku skorzystało z nich około 100 placówek oświatowych,
5) Realizacja od 2010 roku programu stypendialnego "Słodycz wiedzy" dla dzieci z cukrzycą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - w czterech edycjach programu stypednia otrzymało 152 najzdolniejszych uczniów z cukrzycą,
6) organizacja akcji profilaktycznych w zakresie zapobiegania cukrzycy (Dni Otwarte, akcje profilaktyczne z okazji Swiatowego Dnia Walki z Cukrzycą),
7) Prowadzenie od 2009 roku ogólnopolskiej akcji społecznej "Cukrzyca - nie bądź obojętny możesz pomóc" mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób chorych na cukrzycę,
8) Prowadzenie ogólnopolskiej akcji prozdrowotnej - DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL propagującej aktywność fizyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.