• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi
    KRS 0000022383

Misja
Otoczenie chorych efektywną pomocą i opieką, a przede wszystkim ułatwienie im integracji ze społeczeństwem. Prowadzenie działalności wydawniczej. Udział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o chorobach mięśni i przeciwdziałanie ich skutkom. Występowanie do organów władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawach dotyczących rehabilitacji socjalno - bytowych i innych. Współpraca z zagranicznymi organizacjami.

Prowadzone działania
Wszechstronna pomoc ludziom niepełnosprawnym. Przystosowanie szkoły podstawowej (nauczanie początkowe) do prowadzenia nauczania dla dzieci niepełnosprawnych. Organizowanie stałej rehabilitacji. Organizowanie spotkań, imprez okolicznościowych i wyjazdów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.