• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomoc Samarytańska
    KRS 0000022424

Misja
Fundacja prowadzi terapeutyczny ośrodek dla alkoholików i dom "Pomoc Samarytańska". Działa na rzecz chorych, uzależnionych, bezdomnych i biednych.

Prowadzone działania
"Terapeutyczny Ośrodek Miłości" prowadzi terapie dla uzależnionych od alkoholu; w ciągu 3 miesięcy 250 osób leczonych.
Dom "Pomoc Samarytańska" prowadzi wsparcie materialne, rzeczowe, finansowe (np. ubrania, wyżywienie) dla ubogich, bezdomnych, rodzin wielodzietnych. Poradnia i telefon zaufania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.