• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
    KRS 0000022456

Główny cel to umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej (nie tylko upośledzonej umysłowo) godziwej egzystencji w społeczeństwie.

Prowadzone działania:
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych: umysłowo, ruchowo, z wadą słuchu, wzroku, dysleksją, z zaburzeniami mowy.
Nasze działania kierujemy do przedszkoli, szkół, domów kultury, urzędów i innych organizacji i stowarzyszeń.
Współpracujemy z Miastem Partnerskim "Possneck" i tamtejszymi warsztatami (wymiana młodzieży) oraz lokalnymi stowarzyszeniami, prasą.
Aktualnie przygotowujemy się do organizacji kolejnej XIII Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych.
Pracowaliśmy nad utrzymaniem klasy integracyjnej w szkole, przygotowujemy Zabawy Charytatywne oraz pomagamy w przygotowywaniu uczestników do Festiwali Twórczości Muzycznej Niewidomych, do festiwali piosenki osób niepełnosprawnych, wspomagamy działalność WTZ w Nowej Soli oraz tworzenia CIS, realizujemy projekty EFS oraz inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.