• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub ZONTA Warszawa
    KRS 0000022480

Misja:
- Działanie na rzecz poprawy sytuacji kobiet polskich i promowanie kobiet wyróżniających się zawodowo, twórczo lub intelektualnie, oraz wspieranie celów Zonta International;
- przyznawanie stypendiów Zonta International dla kobiet studiujących nauki związane z lotnictwem i kosmonautyką oraz dla studentek nauk ekonomicznych;
- przyznawanie stypendiów Klubu dla niezamożnych, zdolnych studentek
- organizacja konkursów dla kobiet zaangażowanych w działalność publiczną;
- współpraca z agendami Narodów Zjednoczonych (UNIFEM, UNICEF), sponsorowanie programów dla poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci, walki z analfabetyzmem oraz projekty promocyjne dla kobiet.

Prowadzone działania:
- zachęcanie kobiet do pracy na rzecz innych kobiet;
- uczestniczenie w finansowaniu działań, których celem jest wspieranie i zawodowa promocja kobiet;
- wspieranie zdolnych i ambitnych;
- wspomaganie słabszych i potrzebujących pomocy;
- popieranie inicjatyw ekologicznych i pokojowych;
- poszukiwanie sponsorów i organizacja imprez charytatywnych.
Regulamin przyznawania stypendiów Klubu oraz wniosek są na stronie internetowej www.mojestypendium.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.