• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej
    KRS 0000022539

Misja
- Integracja środowiska osób związanych tak w przeszłości jak i obecnie z zespołem pieśni i tańca "Lublin";
- kultywowanie tradycji twórczości ludowej a szczególnie folkloru polskiego.

Prowadzone działania
- Ścisła współpraca z dyrekcją zespołu Pieśni i Tańca "Lublin";
- współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną, upowszechnianiem i rozwojem tradycyjnej kultury i sztuki ludowej, a zwłaszcza muzyki, tańca i pieśni;
- utrzymywanie łączności pomiędzy byłymi członkami zespołu a młodzieżą czynną w zespole;
- inspirowanie i współorganizowanie widowisk plenerowych opartych o folklor;
- inicjowanie wydawnictw i publikacji dorobku stowarzyszenie wespół z zespołem Pieśni i Tańca "Lublin";
- organizowanie spotkań integracyjnych z okazji jubileuszów, świąt oraz walnych zgromadzeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.