• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski"
    KRS 0000022559

Misja:
Wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach w tworzeniu optymalnych warunków nauczania, wychowania i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci specjalnej troski.
Udzielanie pomocy uczniom w nauce i zaspokajanie ich potrzeb bytowych.
Organizowanie interdyscyplinarnego środowiska wychowawczego - stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju i adaptacji społecznej uczniów.

Prowadzone działania:
Zdobywanie środków finansowych (1 %) na stypendia przeznaczone dla najbiedniejszych niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach - na dofinansowanie kosztów żywienia (II śniadania i pełny obiad) w stołówce w/w Ośrodka.
Zdobywanie pełnowartościowej odzieży, uzupełnianie stanu wyposażenia w garderobę wychowanków wywodzących się z najuboższych rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.