• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. Św. Józefa
    KRS 0000022620

Misja:
Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinie i osobom samotnym w stanach zagrożenia i kryzysu, pomoc w wychowywaniu dzieci, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.

Prowadzone działania:
- Poradnia Rodzinna - pomoc małżonkom w trudnych sytuacjach życiowych, konfliktach, trudnościach wychowawczych; kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna w sytuacjach kryzysowych w rodzinie; pomoc doraźna matkom z dziećmi w sytuacjach przemocy w rodzinie.
- Świetlice Socjoterapeutyczne - 4 w Kwidzynie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, zaniedbanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.