• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Wysokogórski Kraków
    KRS 0000022732

Klub Wysokogórski - Kraków jest samodzielną organizacją alpinistyczną zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu.
Pod obecną nazwą istnieje od roku 1975 i jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych organizacji takich jak STTT (Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego 1903-1936), Koło Krakowskie Klubu Wysokogórskiego PTT (1936-1952), Sekcja Alpinistyczna PTTK (1952-1956) zrzeszających miłośników gór i sportu alpinistycznego.

Są dwie podstawowe drogi, żeby zostać członkiem KW Kraków.

Najbardziej oczywista, to ukończenie w Klubie kursu skałkowego - wtedy członkostwo przyznawane jest automatycznie. W cenie kursu klubowego wliczone jest wpisowe oraz ubezpieczenie NW.

Jeśli macie już ukończony kurs skałkowy w innej szkole wspinania, można złożyć podanie o przyjęcie do Klubu za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście. W takim przypadku, kiedy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, należy uiścić wpisowe oraz składki i wtedy otrzymujecie legitymację członkowską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.