• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
    KRS 0000022856

Misja:
Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Promowanie zachowań prozdrowotnych. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.

Prowadzone działania:
Patronowanie działalności Klubu "Amicus". Szkolenie osób z problemami psychicznymi na określone stanowiska pracy. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wczasowych dla osób chorujących i ich rodzin. Wydawanie folderów oraz uczestniczenie w programach radiowych i telewizyjnych. Fundowanie klubowiczom stypendiów na kursy doskonalące. Współpraca z innymi stowarzyszeniami. Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób chorujących i ich rodzin. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej. Pośredniczenie w poszukiwaniu miejsc pracy dla osób chorych. Organizowanie spotkań integracyjnych. Zajęcia usprawniające, tenis, zajęcia artystyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.