• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP"
    KRS 0000022913

Misja
Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP, budownictwa okrętowego i obronnego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu.
Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.
Pomoc Muzeum MW RP w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum i sfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich.

Prowadzone działania
Najważniejszym zadaniem stojącym przed Fundacją jest realizacja projektu architektonicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni dla potrzeb Muzeum Marynarki Wojennej RP i Miasta Gdyni".
Odbiorcami, jednocześnie użytkownikami wyżej wymienionego programu będą w głównej mierze instytucje kulturalne zlokalizowane na wybrzeżu oraz w szczególnym wymiarze społeczeństwo regionu nadmorskiego, głównie Trójmiasta a także rzesze turystów z kraju i zagranicy odwiedzających Gdynię.
Inną, może bardziej wymagającą grupą uczestników, którym Fundacja i Muzeum MW RP proponuje uczestnictwo w programach edukacyjnych i popularyzatorskich w zakresie wychowania patriotycznego i obronnego, będzie w szerokim znaczeniu młody odbiorca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.