• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
    KRS 0000023055

Cele działalności:
-Budowanie więzi społecznej i pobudzanie aktywności mieszkańców Zalesia Dolnego dla wspólnego dobra.
-Rozbudzanie wśród mieszkańców zamiłowania do Zalesia Dolnego.
-Propagowanie historii i tradycji Zalesia Dolnego.
-Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Zalesia Dolnego.
-Pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie i ochrona dokumentów, pamiątek, materiałów historycznych i aktualnych dotyczących Zalesia Dolnego.
-Troska o estetykę oraz urbanistyczny i architektoniczny ład Zalesia Dolnego.
-Dbałość o środowisko naturalne oraz dążenie do odtworzenia utraconych wartości krajobrazowych.
-Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wartości i kulturę chrześcijańską.
-Propagowanie ochrony przyrody i ekologii na terenie gminy Piaseczno.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.