• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
    KRS 0000023117

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom potrzebującym na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiar biologiczny, społeczny, psychiczny i duchowy.


Aktualne działania:
Studium Psychoterapii - 80 uczestników na 4 latach Studium.
Studium Poradnictwa - 40 uczestników na 2 latach Studium
Coroczne ogólnopolskie konferencje naukowe z udziałem gość zagranicznych
Współpraca międzynarodowa - SPCh jest członkiem European Movement for Christian Psychology and Anthropology oraz Association of Christtian Counsellors in Europe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.