• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom "Logos"
    KRS 0000023157

Misja
Udzielanie pomocy Domom Dziecka i dzieciom specjalnej troski. Świadczenie pomocy rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom. Udzielanie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.