• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia "Pro Femina"
    KRS 0000023386

Misja:
Prowadzenia działalności charytatywnej i edukacyjnej w zakresie wykrywania nowotworów piersi u kobiet w fazie gwarantującej wyleczenie.
Poprawa sytuacji epidemiologicznej w społeczności lokalnej.
Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno - terapeutycznego schorzeń sutka i innych nowotworów wystepujących u kobiet.
Działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz pomoc społeczna, szczególnie adresowana do kobiet.

Prowadzone działania:
"Pomóż sobie sama" - rejon dawnego województwa wałbrzyskiego - program edukacyjny - nauka samobadania piersi, poradnictwo specjalistyczne, profilaktyczne badania specjalistyczne finansowane wielokierunkowo - dla kobiet (do 2005r.)
"Różowa wstążeczka" - przygotowanie kadry edukatorek oraz prowadzenie we własnym zakresie profilaktyki chorób nowotworowych piersi z nauką samobadania dla uczennic szkół ponadpodstawowych - powiat wałbrzyski.
Własna inicjatywa prowadzenia pogadanek informacyjno - edukacyjnych we wsiach i małych miasteczkach, wykonywanie w terenie badań profilaktycznych USG piersi.
Działanie dotyczy powiatu wałbrzyskiego oraz gmin ościennych z powiatów poprzednio wchodzących w skład województwa wałbrzyskiego.
Stworzona (na bazie NZOZ-ów, praktyk Lekarzy Rodzinnych, Poradni K) sieć Punktów Edukacyjnych dla kobiet, punkty zaopatrzone są w fantomy do nauki samobadania piersi. Niestety z ponad 30 takich punktów działa obecnie tylko kilka, ponieważ przygotowane przez nas pielęgniarki - edukatorki chciałyby otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie profilaktyki. Działania obejmują teren dawnego województwa wałbrzyskiego.
Planujemy wykonywanie badań kobietom niepełnosprawnym w ich domach.
Udział w programie "Twoje pierwsze USG piersi".
Nauka badania piersi. Darczyńcom 1%-badania USG za 10 zł.
"Gabinety z Różową Wstążką"- jesteśmy zrzeszeni w tej grupie od kilku lat, gwarantujemy kobietom badania na sprawdzonym sprzęcie dobrej jakości oraz bezpłatną, stałą edukację w zakresie samokontroli i badania palpacyjne.
Od 2013r. wydaliśmy już kolejny Kalendarz-Informator pomyślany jako pretekst do uzyskania dostępu do dotąd nieznanych nam środowisk kobiet, projekt jest współfinansowany przez 12 sponsorów miesiąca, którzy zapewniają prowadzenie warsztatów edukacyjnych i badania USG dla wskazanych przez siebie grup kobiet a sam kalendarz zawiera teksty pro zdrowotne i informacyjne obejmujące zagadnienia także spoza naszego profilu działań, powstałe na bazie aktualnej definicji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.