• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych
    KRS 0000023398

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które ma na celu prowadzenie badań - profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do rozwoju nowotworów, co umożliwia wcześniejsze wykrycie i skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe pacjentów oraz ich rodzin.

Główne cele Stowarzyszenia:
- Promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych.
- Edukacja pacjentów i ich rodzin, która eksponuje ich podmiotowość, dokonywanie optymalnych decyzji i zdobywanie umiejętności współpracy z nowoczesną medycyną.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz działalności stowarzyszenia.
- Prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na wiedzę, która powinna stać się częścią funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw, ponieważ to one odpowiedzialne są za przygotowanie młodszych pokoleń do świadomej troski o swoje zdrowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.