• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Amazonki" - Warszawa - Centrum
    KRS 0000023411

Misja
Fundamentem naszej misji jest samopomoc w środowisku chorych kobiet na raka piersi. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia wczesnego wykrywania raka. Edukacja kobiet z zakresu samobadania piersi.
Wsparcie kobiet po leczeniu raka piersi, prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji psychofizycznej, działania profilaktyczne i edukacja społeczeństwa dotycząca chorób nowotworowych.

Prowadzone działania
1. Twoje pierwsze USG piersi - akcja skierowana do kobiet w przedziale wiekowym 20-45 lat.
2. Uzupełniające badania ginekologiczne dla Amazonek.
3. Współdziałanie z Polskim Komitetem Zwalczania Raka i Instytutem DNA w szerzeniu wiedzy nt. badań genetycznych BRCA1 i BRCA2.
4. Edukacja w zakresie praw pacjenta.
5. Szkolenie wolontariatu.
6. Rozbudowa Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii o pawilon Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne, w którym znajdzie wsparcie każdy chory na raka i jego rodzina.
7. Utworzenie z gabinetów ginekologicznych sieci gabinetów przyjaznych kobiecie, badających je kompleksowo pod nazwą "Gabinety z różową wstążką"
8. Uruchomienie 1 kwietnia 2009 Ośrodka Profesjonalnego Wsparcia pt. PORADNIA AMAZONKI, gdzie każda zainteresowana osoba może uzyskać konsultacje bądź w formie elektronicznej, telefonicznej bądź wizyty osobistej u specjalisty.

Motto naszej organizacji to "Pomagając innym pomagasz sobie". Wszelkie nasze działania mają na uwadze dobro i wsparcie pacjenta chorego na raka.

Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii w toku. Termin zakończenia 15 kwietnia 2007. Każdą złotówkę przeznaczamy na opłacenie kosztów budowy. Wciąż nam jeszcze brakuje pieniędzy. Pamiętaj, że Twój 1% to cegiełka w obiekcie tak potrzebnym pacjentom. Każda złotówka jest bardzo ważna.

Podnosząc własną wiedzę, dzielimy się nią z innymi pacjentami, a PORADNIA AMAZONKI ma służyć wszystkim kobietom potrzebującym pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.