• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze
    KRS 0000023456

Misja
Prowadzenie, wspieranie i promowanie społecznych ognisk artystycznych.

Prowadzone działania
Organizowanie przeglądu dorobku społecznego szkolnictwa artystycznego m.in. Wojewódzki Przegląd i Warsztaty uczniowskie sekcji fortepianu, Wojewódzki Koncert Zespołów i Solistów uczniów Społecznych Ognisk Artystycznych, Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów uczniów szkół społecznych, prywatnych i ognisk artystycznych.
Promowanie utworów muzycznych kompozytorów lubuskich.
Przygotowanie Walnego Zjazdu członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie społecznych ognisk artystycznych.
Opracowywanie dla nich programów nauczania, organizowanie warsztatów muzycznych dla uczniów i metodycznych dla nauczycieli.
Przygotowywanie przeglądów dorobku placówek w formie konkursów i koncertów.
Wspieranie i promowanie ich twórczości w ramach sekcji: społecznego nauczania, kompozytorów i muzyki rozrywkowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.