• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie
    KRS 0000023543

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo (19 podopiecznych); Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Punkt Rehabilitacyjny (dzieci i młodzież w wieku 3 - 25 lat upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 60 podopiecznych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.