• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
    KRS 0000023688

Misja:
Kontynuowanie tradycji kościuszkowskich w Połańcu. Pielęgnowanie kultury, tradycji i historii miasta Połańca oraz jego promocja. Współpraca z innymi towarzystwami w Polsce oraz czynny udziału w obchodach rocznic kościuszkowskich w kraju.

Prowadzone działania:
Działalność Towarzystwa Kościuszkowskiego skierowana jest do mieszkańców Połańca. TK zbiera i wydaje publikacje o charakterze historycznym i regionalnym, organizuje konkursy wiedzy o historii i tradycji miasta dla dzieci i młodzieży. Dba o miejsca pamięci oraz bierze czyny udział w uroczystościach kulturalnych, historycznych i narodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.