• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Daj Szansę Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych
    KRS 0000023710

Misja
Wspieranie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży i ich rodzin.

Prowadzone działania
Fundacja "DAJ SZANSĘ" jest organizacją pracującą na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zakres naszych działań obejmuje rehabilitację ruchową i intelektualną osób niepełnosprawnych prowadzoną przez wyspecjalizowanych terapeutów, pedagogów i lekarzy. Fundacja prowadzi także działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w zakresie tematyki związanej z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.